Autor: Radka Guzi

Úspěšná firma nemusí znamenat úspěšnou investici

Existuje přímá úměra mezi úspěšností společnosti a úspěšnosti do jejich akcií? Zajímavá otázka pro investora při jeho rozhodování o koupi tohoto cenného papíru.

V investovaní se dříve nebo později každý investor setká s tím, že úspěšná firma na trhu není to samé jako úspěšná investice. Oba pojmy jsou odlišné a znamenají něco jiného, přesto se stává, že je investoři vnímají jako synonymum. Přitom rozlišovat mezi dobrou společností a dobrou investicí je nezbytné pro obstání v investičním světě.

Nerozlišuje-li investor mezi těmito odlišnými fakty, mohou vést jeho transakce na trhu s cennými papíry spíše ke spekulaci než k investici. A spekulace s sebou nese značná rizika a nejisté investiční výsledky.

Chladná hlava a vřelé srdce

Může se jednat o psychologický klam. Společnosti mohou na investory působit velmi dobrým dojmem a mohou tento dojem dokládat svými ekonomickými a společenskými úspěchy, to ale neznamená, že jejich investice jsou stejně tak dobré investiční příležitosti. Například společnost Samsung, Microsoft nebo Scania jsou celosvětově známé firmy. Nikdo nezpochybňuje, že se jejich produkty neprodávají po celém světě, a to by mohlo budit dojem, že z investování do těchto společností musí plynout jednoznačný profit. Bohužel to s úspěšnou investicí nemusí mít nic společného. Investování do těchto společností může, ale nemusí být úspěšná investice. Tuto polaritu určuje až vnitřní hodnota v porovnání s cenou cenného papíru. Uvážlivý investor se proto nesmí nechat zlákat zvučnými a líbivými fakty o společnostech, ale musí zachovat chladnou hlavu. Tak jak uvádí logika ekonomie v knize Ekonomie Paula A. Samuelsona a Williama D. Nordhause: „Chladná hlava a vřelé srdce.“

Přímá úměra neexistuje

Produkty společnosti Samsung si můžeme koupit na americkém, evropském či asijském trhu a je velmi nepravděpodobné, že by se ze dne na den přestali vyrábět a prodávat. Tyto fakta sice svědčí, že je Samsung úspěšná firma, ale pro rozhodnutí, jestli jsou jejich akcie dobrá či špatná investice, to zdaleka nestačí. Cenné papíry úspěšných společností mohou nakonec být i velmi neatraktivní investiční příležitostí. Například tržní kapitalizace, tedy součet hodnot všech vydaných akcií společnosti, by mohl investorovi napovědět pro investiční rozhodnutí více. Tento fakt si můžeme demonstrovat na úspěšné firmě Amazon.com. Tato firma v roce 1999 měla 30 miliard dolarů, avšak v roce 1998 měla firma ztrátu 90 milionů dolarů.

Může se ovšem jednat i o opačný efekt. Méně úspěšná firma může být dobrou investicí. Nutno dodat, že špatné společnosti by investor do svého investičního rozhodování zahrnovat neměl. Z těchto uvedených hledisek není bohužel možně jednoznačně určit vztah mezi úspěšnou firmou a úspěšnou investicí. Bude se vždy jednat o individuální porovnání u každé firmy zvlášť. Ale aby tato disciplína nebyla pro investora natolik nejistá, může se opřít o kvalitu společnosti, která se nutně odrazí ve vnitřní hodnotě akcie. Po srovnání této hodnoty s její cenou akcie, lze uvažovat o vhodnosti koupě cenného papíru společnosti.

Úspěšný obor a trh namísto úspěšné firmy

Záměna úspěšné firmy s úspěšnou investicí se netýká jen úspěšné firmy. Mnohdy se může místo úspěšné firmy jednat o celý obor, například farmacie a kybernetika, nebo dokonce i celého trhu. Příhodným přirovnání může být dnešní situace. Makléřská společnost, investiční poradce či kdokoliv jiný může investora vybízet ke koupi cenných papírů do farmaceutických společností, opírajíce se o pandemickou situaci. Zapůsobí-li onen psychologický efekt a bude-li investor uvažovat o celém oboru, kdy se neopře o již zmíněné vlastnosti akcie, snadno tak podlehne a pustí se do spekulativního investičního obchodu.

Místo úspěšné firmy, může investor chybně uvažovat také o celém trhu. Může být velmi zavádějící si myslet, že když se jedná o trh v Japonsku, Švýcarsku či Německu, že to bude zaručený zisk plynoucí z vhodné investice. A stejně tak i naopak například trh v Rusku nemusí v investorovi vzbuzovat pozitivní vnímání, a přesto může být schopný nabídnout velmi atraktivní investiční příležitost.

Úspěšná firma jednoznačně neznamená úspěšnou investici, protože dobré jméno, reputace a prosperita firmy a bezpečná investice není jedno a to samé.

Zdroje:

GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2005. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-1205-5.

Freepik.com

Nejnovější články