Autor: Petr Jůn

Peníze investorů do technologií v oblasti klimatu zřejmě neputují do správných oblastí

Podle nového výzkumu společnosti PwC vzrostly investice do společností vyvíjejících technologie pro boj s klimatickou krizí na 87,5 miliardy dolarů. Rizikový kapitál a soukromé kapitálové společnosti nemusí nutně podporovat ty správné společnosti.

Podle nového výzkumu společnosti PwC, který byl zveřejněn ve středu, vzrostly investice do společností vyvíjejících technologie pro boj s klimatickou krizí v roce předcházejícím 30. červnu na 87,5 miliardy dolarů.

To je o 210 % více než 24,8 miliardy dolarů, které byly investovány do klimatických technologií ve stejném období předchozího roku, uvedla firma poskytující finanční služby ve své zprávě PwC "State of Climate Tech 2021" a dodala, že 14 centů z každého dolaru rizikového kapitálu nyní směřuje do klimatických technologií.

Podle PwC však rizikový kapitál a soukromé kapitálové společnosti nemusí nutně podporovat ty správné společnosti zabývající se klimatickými technologiemi.

Firma se zaměřuje na pět podle ní nejvýznamnějších technologických řešení: solární energii, větrnou energii, technologii potravinového odpadu, ekologickou výrobu vodíku a alternativní potraviny/bílkoviny s nízkým obsahem skleníkových plynů. Uvádí, že do těchto pěti oblastí bylo v období od roku 2013 do června 2021 investováno pouze 25 % investic do klimatických technologií, přestože technologie v těchto oblastech představují více než 80 % potenciálu pro snížení emisí do roku 2050.

Lví podíl na financování klimatických technologií, přibližně 58 miliard dolarů, připadl na společnosti zabývající se mobilitou a dopravou, uvedla PwC. To zahrnuje společnosti zaměřené na e-koloběžky, elektromobily a létající taxíky.

Průměrná velikost klimaticko-technologické transakce se v první polovině roku 2021 téměř zečtyřnásobila na 96 milionů dolarů oproti 27 milionům dolarů o rok dříve, uvedla PwC a dodala, že počet aktivních klimaticko-technologických investorů vzrostl z méně než 900 v první polovině roku 2020 na více než 1 600 v první polovině roku 2021.

PwC dodala, že je třeba financovat více mladých začínajících společností v oblasti klimatických technologií, které mají potenciál stát se společnostmi v hodnotě 1 miliardy USD nebo dokonce 10 miliard USD.

Z geografického hlediska přitahují nejvíce finančních prostředků rizikového kapitálu americké společnosti zabývající se technologiemi v oblasti klimatu - v roce před 30. červnem směřovalo do začínajících podniků v této zemi 56,5 miliardy dolarů. Podle PwC získaly druhou nejvyšší částku čínské společnosti zabývající se klimatickými technologiemi, a to 9 miliard dolarů. Mezitím společnosti zabývající se klimatickými technologiemi v Evropě získaly 18 miliard dolarů.

Svět má 10 let na to, aby snížil globální emise skleníkových plynů na polovinu, pokud chce mít naději na dosažení čisté nuly do roku 2050.

"Inovace jsou pro splnění tohoto úkolu klíčové a dobrou zprávou je, že investice do technologií v oblasti klimatu výrazně vzrostly ve všech oblastech," uvedla Emma Coxová, globální vedoucí pracovnice pro klima v britské pobočce PwC.

"Náš výzkum však zjistil, že existuje potenciál pro lepší směřování a motivaci investic do technologických oblastí, které mají největší potenciál pro budoucí snižování emisí."

V průběhu desetiletí se mnoho investorů rozhodlo nepodporovat začínající podniky v oblasti klimatických technologií kvůli obavám, že by nemusely přinést odpovídající finanční návratnost.

V první polovině roku 2021 však investice prudce vzrostly, protože se do centra pozornosti dostaly environmentální, sociální a podnikové řízení (ESG) a společnosti se zavázaly k čistě nulovým strategiím.

Zdroj: cnbc.com, Unsplash

Nejnovější články